برای خودم و خودم !!!

عکس های عاشقانه (2)

+ نوشته شده     توسط مهدی صلاحی 

ای هست من ای هست من ای آفتاب دشت من         تو چون گلی در دست من        ای نور من ای شور من           آتش زدی در عود من          بنگر کنون در دود من

ای مهر تو در خون من         ای یاد تو در روح من          ای کشتی و ای نوح من          ای معبد و معبود من          ای سرور و معشوق من           زیباترین محبوب من          دیگر چه می خواهی ز من           جانی نمانده در بدن            از حسرت دوری تو جانم برآمد از بدن            رحمی بکن اکنون به من           باز آی و بنشین پیش من

اشکم ز غم بین خون شده           از هجر روی ماه تو عقلم ببین مجنون شده           هر لحظه در یاد توام         از جان خریدار توام          مست و هواخواه توام           بی تاب دیدار توام         در سر به سودای توام          هر چند زار و ناخوشم            شادم که رسوای توام          در جمع دور و آشنا        گفتم که شیدای توام

با آن نگاه گرم خود آتش به جانم میزنی           دل میرود از دست من وقتی صدایم میزنی        عکس تو در قاب دلم هر شب به خوابم میزنی

بجز غم تو در دلم هیچ حکایتی نبود          بجز غم فراغ تو هیچ شکایتی نبود          دیدن روی ماه تو بجز عنایتی نبود             لطف خدا نمی رسید اگر عبادتی نبود          در این ره بلند و دور هیچ حمایتی نبود         مرغ دلم نمی پرید اگر سماجتی نبود

خزان من بهار شد          باز دو چشم تیره ام محو رخ نگار شد            تو بهتری تو سروری برای من تو بهترین پناه و یار و یاوری         تو برتری تو محشری تو از دیار دیگری         عنایتی برای من تو از خدای داوری

چه کرده ای تو با دلم          چه آتشی است در دلم             قرار رفته از دلم          حکایتی است در دلم           ز هجر روی ماه تو ولوله است در دلم

قرار بخش من توئی           نیاز و نقش من توئی          حاجت و عشق من توئی        قبله و مشق من توئی

       وصف تو را چه مو به مو ز این و آن شنیده ام                              برای دیدن تو مه چه دشتها دویده ام         چه روزها ز هجر تو به شام غم رسانده ام                  چه شامها به یاد تو که تا سحر نخفته ام          جه راز ها که بر صبا برای تو نگفته ام                  چه غصه ها که هر دمی بیاد تو نخورده ام           چه رنجها که بی تو من در این دلم نبرده ام         چه میوه ها به خواب خود ز باغ تو که چیده ام         ززخمهای انتظار چه درد ها کشیده ام               زتلخی غم فراغ چه رنجها که دیده ام                   ز دوری تو ای گلم ببین که قد خمیده ام        

 

غم در دل من زده جوانه === دل بی تو گرفته صد بهانه

بنگر که نگاه تو چه زیباست === لبخند تو دلربا و گیراست

جانی تو خودت اگر بدانی === دل بردی و تو دگر چه خواهی

این دیده ز هجر تو غمین شد === در حسرت تو به صد کمین شد

چون دیده به روی تو شود باز === دل بردن تو بگردد آغاز

در بند دو زلف تو اسیرم === در حسرت لعل تو بمیرم

آن گیسوی بند بند مشکین === آن خال و خط و دو چشم رنگین

ابروی کمان و لعل زرین === دل برده و خواهدش ز من دین

کم تیر بزن ز چشم مستت === یکباره بکش که ناز شصتت

چون جلوه کند به من جمالت === ای کاش که من شوم فدایت

از دست زمانه سیر گشتم === بنگر که چه زود پیر گشتم

شام غم من سحر ندارد === کس از دل من خبر ندارد

هجران تو را چرا سحر نیست === جز خون جگر ثمر دگر چیست

تقدیر کنون به ما جفا کرد === در وصلت ما چه بد وفا کرد

دیدار تو گشته آرزویم === تو چون گلی و تو را ببویم

از هجر توام شکایتی نیست === تقدیر من است و بایدی نیست

دیدی تو چگونه شاد بودم === از غصه و غم کنار بودم

سر رفته جوانی و غرورم === فارغ ز جهان و کار اویم

آری گل من فقط تو هستی === دل بردی و دور از چه گشتی؟

باز آی و نشین دمی کنارم   ===   تا از غم هجر من بکاهم

ای غنچه نو شکفته من   ===   ای درّ به صدف نهفته من

ای نور رخ تو نور چشمم   ===   یاد تو شفای جمله دردم

ای آیت مهر و لطف یزدان    ===   ای لعل لبت همیشه خندان

ای ناز و نیاز من وفا کن   ===  تیرم زده ای بیا دوا کن

برقی که نگاه تو به من زد   ===   آتش شد و شعله ای بهم زد

چشمان تو بس که دلفریب است   ===   بیچاره دلم که بس غریب است

مژگان تو گشته تیر تیزی   ===   دیگر نشود ز تو گریزی

در دام تو گشته ام گرفتار    ===   رحمی تو بکن به این دل زار

نام تو رود بر این زبانم   === از عمق وجود و حلق و نایم

هر لحظه کنم فقط دعایت === حسن تو فزون کند خدایت

تو جان منی و جان فدایت === خواهم ز خدا شوم فدایت

عشق تو آتش به جانم ریخته     ===   مهر تو با جان من آمیخته

تا ببینم روی ماهت جان من      ===    اندکی بنشین کنارم یار من

گرچه از هم دور هستیم ای عزیز ===  مصلحت را کی توان راه گریز

نام تو هر لحظه در یاد من است   ===   عشق تو همواره در جان من است

چون بیائی غم ز دل بیرون شود  ===   کلبه ام از نور تو گلگون شود

دیده را بگشا که چشمت دلرباست ===   خنده کن لبخند تو بر من دواست

کاش هجران تو را پایان بود ===   تا که وصل تو مرا آسان بود

تو نسیمی تو بهاری شبنمی   ===   گر نباشی تو ، نیاسایم دمی

این دلم چیزی نخواهد جز تو را  ===  چشم من چیزی نبیند جز تو را

کار من صبر است و جز این چون کنم   ===   تا به کی چشمان خود پرخون کنم

پیش تو در دل چه غوغائی بپاست   ===   چهره من شاهد این مدعاست

دیدن روی تو این ما را بس است   ===   گر چه کم حرفی ولی خود این بس است

یک نگاه تو هزاران فتنه کرد ===   یک کلام تو هزاران جلوه کرد

دل ز من بردی چرا پنهان شدی   ===   صبر بنما لایق احسان شدی

روح من ، جان مرا با خود ببر   ===   جز به جان ، چیزی ندارم من دگر

نام تو زیباترین نام هاست   ===   یاد تو آرام بخش جان ماست

شیرین تر از آن بوسه چه خواهد بودن ===  دور از تو ؟ چگونه شاد خواهد بودن

هر نقش که می زنم برآب است    ===   هر جا که نظر کنم سراب است

این دل به تو می سپارم از دور   ===   بر او تو ببخش ذره ای نور

من عاشقم و غریب و خسته   ===   خود گو چه کنم ؛ دلم شکسته

با غم چه کنم اگر نسازم ؟   ===   در حسرت آن دو چشم نازم

با یاد تو هر زمان که هستم   ===   دور از تو ولی همیشه مستم

چشمان تو بهر دلربائی   ===   دل برده ز من خبر نداری

صد لاله ز لعل تو شکفته   ===    تو درّی و در صدف نهفته

اسم و سخنت لطیف و زیباست  ===   لطف و کرمت چو عطر گلهاست

چون خنده کنی شکر بباری   ===   قندی تو خودت خبر نداری

سبزی ، چو بهار خرمی تو   ===   بر دامن گل چو شبنمی تو

عاشق به تو ام نه چیز دیگر   ===   تو روح منی نه چیز دیگر

زخمم زده ای بیا دوا کن   ===  از غصه و غم مرا رها کن

یک دم بنشین کنارم ای گل   ===   آواز بخوان بسان بلبل

جانی تو و مهر جاودانی   ===   سرشار ز عشوه نهانی

با دیده تر دگر چه گویم   ===   تو برتری از سخن چه گویم

دلتنگ تو شد دل هوائی   ===   بهر تو کند چه بی قراری

عکس تو همیشه در کنارم   ===   این شد همه عشق و کار و بارم

+ نوشته شده     توسط مهدی صلاحی  | 

پژمرده

هر شب از این سئوال بسوختم که یار کو ؟          عمری گذشت و وصل نیامد نگار کو ؟

نشکفته ام چو غنچه و پژمرده گشته ام                 پایان ندارد این خزان آخر بهار کو ؟

////////////////////////

فراز و نشیب

چه راه پر خطری چه بس فراز و نشیب          چه کم زمان فراز و چه بس زمان نشیب

گلم نیامده رفتی چه می کنی آخر         ز جان من تو چه خواهی از این فراز و نشیب

////////////////////////

پیچ گیسو

من و جام غم و آن طره و آن پیچ گیسویت                 شب و تنهائی و جانم پر است از عطر گیسویت

نمی پرسی ز من حالی نمی آئی به هر جائی     که این بختم سیاه است و شده چون رنگ گیسویت

//////////////////////

مهمان جان

        جان چه باشد تن چه باشد گو بیا باشد فدایش            دل که برد از من خدایا با محبت کن فدایش

گر کند عزمی دوباره ور شود مهمان جانم         این سر و این جان و این تن این دو چشمانم فدایش        

///////////////////////////

خسته از آرزو

از زمانه از نبود بی بهانه خسته ام                    هر چه می خواهم نشد تا تو نیائی خسته ام

چون بهاران خرمی و بر رخم چون شبنمی                        تو کجا و من کجا از آرزویم خسته ام

/////////////////////////////

سوز هجران

چه گویمت تو را ز شرح هجران                    که می کشم چه از زمان هجران

چگونه من به تو بیان نمایم                          که ناچشیده ای ز سوز هجران

//////////////////////////

نمک

هر کجا خواهی برو دور مشو                               گر چه داری تو نمک شور مشو

تاب من دیگر تمام است ای عزیز                           تو به جان خسته ام هور مشو

////////////////////////

حسرت دیدار

روی تو دگر ماه و فلک هیچ ندیده                        وز اشک دو چشم تر من خواب ندیده

دیریست نمی آئی و در حسرت دیدار                  گم گشت دل و سوی رخت راه ندیده

///////////////////////

سبب جرم

گر تو نیائی چه شود حال ما ؟                      هیچ نمی پرسی از احوال ما

گر بزنم دست به کار خطا                             کار تو باشد سبب جرم ما !

////////////////////////

روی ماه

چشم بد از روی ماه تو به دور                          نیست این مهر تو از قلبم به دور

هر کجا هستی خدا یار تو باد                    گر چه تو هستی ز من خیلی به دور

/////////////////////

+ نوشته شده     توسط مهدی صلاحی  | 

جستجو

به این خزان جان من سری بزن بهار من          ز جستجوت خسته ام کجائی ای نگار من

ز بس که روز تا به شب به راه تو نشسته ام       دگر مرا امید نیست ز وصل تو به کار من

/////////////////////

شمع محفل

چه می شود که دمی هم بیاد من باشی                           تو شمع محفل و آستان من باشی

تو مهربانی و ناید که دل شکن باشی                                برای شادی این دل کنار من باشی

/////////////////////

شهره آفاق

از جور تو کم کن و بیا سوی غریب                           تنها رخ آشنا توئی من چو غریب

در دور جهان شهره آفاقی و من                         بی یار و تک و خسته ام و زار و غریب

///////////////////

گرد شمع تو

عمر من طی شد و می بی خم و پیمانه بسوخت           گرد شمع تو دلم چون رخ پروانه بسوخت

یاد ابروی کمان و شرر برق نگاه                               آتشی بود که جان از غمش یکباره بسوخت

///////////////////////

یار ما

غم مخور هجران به پایان می رسد                            در بیابان باز باران می رسد

این زمان بی کسی طی می شود                       یار ما شادان و خندان می رسد

//////////////////////

در به در

یک روز هم بهر خدا از کوی ما کن تو گذر                  گر من بدم ای ماه من تو از گناهم درگذر

دیگر نمی بینی مرا بی خانه و کاشانه ام              افتاده ام من در به در در این گذر در آن گذر

/////////////////////

شوق وصال

رفتی و رخت به نقش جان است هنوز            بی جام تو این دیده خمار است هنوز

کی عشق تو می رود برون از دل ما !            زیرا که به سر شوق وصال است هنوز

/////////////////////

مرا بس

جوابی برسلامم ده مرا بس                         به درگاهت تو راهم ده مرا بس

دعائی می کنم برگوی آمین                          یکی بوسه ز لبهایت مرا بس

/////////////////

طوفان

در عشق تو پر شد همگی برگ به برگ                       از نام تو این دفتر جان برگ به برگ

طوفان شده ای به این دل خسته من                   چون بید به خود می شکنم برگ به برگ

////////////////

ماه پشت ابر

نامت به دیده پیدا یادت به جان نهان                      اسمت به دل نوشتم اما رخت نهان

پیدا که می شوی چو مهی پشت ابرها          تو چهره ات به من ز چه رو می کنی نهان

//////////////////

+ نوشته شده     توسط مهدی صلاحی  | 

شتاب

گر مرا خواهی ببینی کن شتاب                      قوت قلبم ببخشی کن شتاب

این دلم در آرزویت زار سوخت                         یا نظر کن یا گذر کن با شتاب

///////////////////////

دلتنگ

شدم غمگین رویت باز ای دوست                    چرا سویم نمی آئی تو ای دوست

چو سرو آزادی و دل خسته ام من                    ز دلتنگی رهایم کن تو ای دوست

//////////////////////

علاج

یاد تو بر غصه ام باشد علاج                       نام تو بر زخم من باشد علاج

ای طبیبم این تو و این جان من                 یا خلاصم کن از این غم یا علاج

//////////////////////

روح

برای جان خسته ام توئی روح                       برای شعر اندکم توئی روح

و این سخن به کنج دل بمانده             که زیستن چگونه بی تو ای روح ؟

/////////////////////

یکبار دیگر

شامم شود دیگر سحر گر تو کنی یک دم نظر           این دیده بر هر سو کنم تو دور هستی از نظر

چون شبنمی از برگ گل از دیده ام خون می چکد        از تو چه می خواهم مگر یکبار دیگر کن نظر

////////////////

اسیر

رفتی و در دوری تو چون شمع نالانم هنوز        من بر سر راهت نشستم خسته و زارم هنوز

صید دلم کردی و من در دام تو گشتم اسیر             پرس پرسان کو به کو دنبال صیادم هنوز

///////////////////

عمر و نفس

حیف از این عمر و نفس مردم از این فکر و هوس               یک دمی با تو نشینم این بدم در سر هوس

روزها طی می شود شبها به پایان می رسد              کی تو می خواهی دهی کام دلم بر این هوس

///////////////////////

فراموش

کردی تو ایام قدیمی را فراموش                           اما نمی گردد به من هرگز فراموش

گفتی که مهمانت کنم بر خانه دل                         اما هزاران حیف کردی تو فراموش

////////////////////

بلبل

بیا ای دل کنار گل چو بلبل                    بخوان شعری ز وصف گل چو بلبل

مگر از وصل او نومید گشتی                   که از هجرش کنی زاری چو بلبل

//////////////////////

ای نگارم

نمی بینم به کارت ای نگارم                      ببین این حال زارم ای نگارم

بخشکیده سرشکم در دو دیده                        بیا روزی کنارم ای نگارم

+ نوشته شده     توسط مهدی صلاحی  | 

فدائی

فقط باز آ تو نزد این فدائی                              دل سرگشته بهر تو فدائی

ز جان شیرین تر چیزی ندارم                        به راه عشق تو کردم فدائی

////////////////////////////////

ماه کنعان

باز این دل من کرده بهانه                                بس کن تو دگر کمی بهانه

حوری و پری و ماه کنعان                                   چون یار توئی همه بهانه

/////////////////////////////////

حضور

در تمام زندگی داری حضور                                    گاه غیبت باز داری تو حضور

کی رود نامت برون از سینه ام                          چون که یادت در دلم دارد حضور

/////////////////////////////

داد

صبا آمد خبر از حال او داد                            که پیغامت نمی آید بزن داد

ز بس فریادها بردم که مردم                           خداوندا تو بستانم ازو داد

////////////////////////////////

خسته

گفتم چه کنم خسته هجران شده ام باز              گفتا که می آیم من و تو شکوه مکن باز

از نور رخت جلوه ای انداز که اکنون                ترسم که در این شب بشوم گم ز رهت باز

///////////////////////////////////

آغوش

منی که گشته ام با غم هم آغوش                   بدم روزی به تو دستی به آغوش

اگر از روی من دل خسته بودی                     چرا کردی تو باز این دست و آغوش

///////////////////////////////

بلبل باغ

تو چون نسیم بهاری تو چون گلی در باغ            تو خود سرود تمامی تو بلبلی در باغ

چو ماه در پس ابری چرا نهان گشتی              اگر کنی تو سفر این دلم شود چون باغ

////////////////////////////

رخ دلگشا

دل به کجا رود اگر رو نکند به سوی او                    دیده کجا نظر کند جز رخ دل گشای او

لعل لبش اگر شود قسمت این لبان من                جان بدهد به این بدن تا بکنم فدای او

//////////////////////////

دام

ز انوار رخت روشن نما چشمان ما را                  مگر یارا نمی بینی تو این حال بد ما را

به آن ناز نگاه و طاق ابرو و لبان لعل                 اسیر دام خود کردی تو آخر این دل ما را

 

///////////////////////////////

حبیب

کرده ام این دل سرایت ای حبیب               از چه رو سویم نیائی ای حبیب

شد فدای روی ماهت جان ؛ مگر                  برتن بی جان من آئی حبیب

+ نوشته شده     توسط مهدی صلاحی  | 

آرزوی بزرگ

در این دل کوچک دارم آرزوی بزرگ                    به جسم کوچکم اما به سر هوای بزرگ

سخن بگویمش او هم بگویدم سخنی                     اگر کمک کندم مهربان خدای بزرگ

////////////////////////////////////////

سوز و سرای دل

با صد امید ساخته ام خانه ای به دل                         شاید گذر کند شبی بر سرای دل

   گر این سخن به گوش نگارم نمی رسد                            آه از زبان که بگوید ز سوز دل    

//////////////////////////////

وهم

روزی شود مهمان من ، باشم بر این گمان      شامل شود لطفش به من ، باشم بر این گمان

     دیگر جدایی نبود بین من و او                              اما چه سود ، خیال بود و وهم و یک گمان    

////////////////////////////////

چشم به راه

نقش رخ زیبایش بنشسته به این دیده                    هر چند که مدت ها مانده به ره این دیده

ای وای به جای او هر لحظه کسی بینم              از چشم بجای اشک خون می چکد این دیده

//////////////////////////////////

سرو قد

در آستان سقوطم مرا ببر تا اوج                        به قعر دره ام اما نگاه من تا اوج

مثال قد تو با سرو می گفتم                     ولی که سرو کجا گرچه از زمین تا اوج

//////////////////////////////////

حلقه زلف

مرغ دل من به چشم خود کردی صید                       تبریک به تو برای این نیکو صید !

در سر هوس بلبل خوشخوان این است                   در حلقه آن زلف دوتا گردد صید

////////////////////////////////

ناکام

عمری گذشت و تو مرا کامی نداده ای هنوز                     در باغ دل گشای خود راهی نداده ای هنوز

خواهی روی بی من ! ولی بی من کجا خواهی روی ؟       در حلقه گیسوی خود تابی نداده ای هنوز

////////////////////////////////////

شمع خاموش

بلبل گویا چرا گشتی خموش                               شام من تاریک و شمع تو خموش

صبر ما کوتاه و صحبت بس دراز                                   کاش روز هجر تو گردد خموش

/////////////////////////////

روی یار

آه این دوران شیرین شد تلف                             زندگی بی روی یارم شد تلف

در پیاله گرکه عکس یار نیست              حیف از این مستی که پوچ است و تلف

/////////////////////////////////////////

مژگان

دیدی که تو چه کردی با ابروان و مژگان          از رود این دو چشمم شد تر همیشه مژگان

گر تو به یک اشاره راهت به من نمائی                       خاک رهت بروبم با جاروان مژگان

 

+ نوشته شده     توسط مهدی صلاحی  | 

یک به یک

هر سخن گفتی به جانم گوش دارم یک به یک          نکته ها از روزگارت یاد دارم یک به یک

آرزویم این بود گردد نصیبت لطف حق                  کاش برکام تو باشد روز و شبها یک به یک

////////////////////////////////////////////

بی سامان

هر کس به سرای خود من بی سر و سامان             دل بسته یار خود من بی سر و سامان

هر چند که من گفتم راز دل غمگینم                  صد حیف نکردی گوش من بی سر و سامان

/////////////////////////////////////////

مه رو

تشبیه به مه کردم آن چهره و آن رو                  دیدم که خطا مه به کجا صورت و آن رو

اندر طلبت دیده و دل گشت به هر سو                    یا راز گشا یا که بکن چهره خود رو

////////////////////////////////

مدد

نام من انداز در یادش تو یارب                      یاری از کس ننگ باشد کن مدد ما را تو یارب

هر چه گفتم ، حیف از او نامد جوابی              کن مرا یاری در این بازی تو ای یزدان و یارب

//////////////////////////////

کشتی شکسته

کشتی ام بشکسته در طوفان اسیر باد و موج             من غریق آب دریا او سوار پشت موج

من از آن بحر طویلش جان سالم چون برم               هر چه گویم من ندانم موج آید روی موج

/////////////////////////////

مژده دیدار

چشمم به دیدارش بود پر نور هر صبح           یادش امید زندگی باشد به هر صبح

گر گویدم باد صبا وقت ملاقات               در عشق او جان می دهم از شام تا صبح

///////////////////////////////

عبور

برق لعلش از دلم چون زد عبور                           تیر ابرویش به قلبم زد عبور

منتظر هر روز بر لطف خدا                                   تا مگر بر کوی من افتد عبور

////////////////////////////////////

عشق گل

در غم هجران او ای دل بساز                                          تو چو بلبل بهر عشق گل بساز

چون نداری پای رفتن سوی او                                    روز و شب سر کن تو با یادش بساز

////////////////////////////////////////////

حکمت

این همه دوری و هجران باز ایزد را سپاس                روی من زرد و دلم گرم لطف ایزد را سپاس

هر چه پیش آید خوش آید حکمت یزدان بود             روز و شب جای شکایت گویم ایزد را سپاس

////////////////////////////////

غم هجر

غم هجرش به جانم می زند نیش                    هم از یادش هم از مردم خورم نیش

به پنهان بردم این قلبم ولی خورد                                  ز نوک خنجر مژگان او نیش

+ نوشته شده     توسط مهدی صلاحی  | 

بلبل

یک گل فقط تو هستی در بوستان جانم                      چیزی دگر نمانده از داستان جانم

بلبل به شوق گل داشت صد شور و صد ترانه                  بازآ کنار بلبل ای دلستان جانم

//////////////////////////////////////

آشنای سابق

قسم به اسم و رسمت به روزگار سابق          چه لطف و چه صفائی در آن نگاه سابق

چه شد تو را که رفتی چو ماه در پس ابر                 بیا دوباره روزی ای آشنای سابق

//////////////////////////////////////

جنگ

من سخن از مهر گویم تو جوابم را به جنگ              من به فکر صلح و سازش قصد تو دوری و جنگ

من اسیر آن دو چشمم ؛ جنگ با که ؟ با اسیر !         من به تو تسلیم گشتم صرف بنما تو ز جنگ

////////////////////////////////////

یگانه

درد من بسیار و درمان منی تو ای یگانه                     کاسه صبرم پر و جور تو بسیار ای یگانه

از زبان شور و چشم تنگ و افکار رقیب                      می سپارم من تو را دست خداوند یگانه

//////////////////////////////////

شیدا

از دست برفت این دل وقتی که شدم شیدا        تا در نظرم هستی من روز به شب شیدا

چون بلبل پر بسته در کنج قفس خسته               از دور به روی تو من شاهد و من شیدا

//////////////////////////////////

فردا

چشمم به قدمهایت من منتظر فردا                       امروز دگر طی شد باز آ تو دگر فردا

دنیای دنی را هیچ عهدی نبود در پیش                  من منتظرت هستم یارا تو بیا فردا

//////////////////////////////

عهد

روز و شب در آرزوی آن نگاهت                                        می کشم تصویر خود بر آن نگاهت

ای نگارم با تو من عهدی ببستم                            که کنم صد جان شیرینم فدای آن نگاهت

///////////////////////////////

امیّد

هم غم به دلم نهاده ای هم امیّد                                 از کار زمانه خسته ام بی امیّد

در حسرت دیدار بماندم غمگین                                   یارب دل عاشق تو مکن نا امیّد

/////////////////////////////////

افسوس

مرا مجنون خود کردی رها کردی صد افسوس    مرا آواره و نالان خود کردی چه ها کردی صد افسوس

نه دل بردن ، بیاد بی دلان بودن مهم است                 اگر جای وفا ، جور و جفا کردی صد افسوس

///////////////////////////////

پنهان

چهره ات از دیده پنهان ای دریغ                                         روی تو خندان و من گریان دریغ

چون که یابم در گلستانت حضور                                        گر نچینم من گلی صدها دریغ

+ نوشته شده     توسط مهدی صلاحی  | 

رنجور

روزها طی میشود من دور ازو                                در امید وصلم و مهجور ازو

سالهائی بعد از این حالم ببین                                باز میبینی مرا رنجور ازو

////////////////////////////////////////

خیال

بازآ و دور کن تو این وهم و این خیال           ترسم که وصل تو شود خواب و یک خیال

یادت برون نمیرود از سینه گر روی                  نام تو است در دل و در کُنج این خیال

///////////////////////////////////////

دوری

در حسرت تو این دل من حال دگر شد                      وز دوری تو این رخ من باز پکر شد

هر چند که خواندی تو به من شعر محبت               آن دوره بسر آمد و آن کام سپر شد

//////////////////////////////////////////

افکار

شاید عملی سر زده ، رنجیده ز من یار                         خون می چکد از دیده ز هجر غم دلدار

تشویش دقایق سر من خسته افکار                                   شاید که چو منصور ببوسم لبه دار

//////////////////////////////////////////

هدر

لطفی ز تو نرسید و عمرم بشد هدر                        هر لحظه منتظر ولی وقت شد هدر

عمر و جوانیم بسر آمد نیامدی                          این روزها عزیز است ؛ عزیزم مده هدر

/////////////////////////////////////

دلتنگ

جهان با این بزرگی بهر من تنگ                                            بیا جانا دلم بهرت شده تنگ

اگر مقبول اگر رد ، اندکی زود                                              جوانی میرود از کف زمان تنگ

//////////////////////////////////////

گل

من غزل خوان توام چون بلبلی بردور گل               مه خورد غبطه به رویت ای که نامت عین گل

من که آهت می کشم هر دم به طول سالها                 کاش عمر تو نباشد چند روزه شکل گل

////////////////////////////////////

جهان آرا

به دور شمع رخت مدعی فراوان است                      مثال ماه که دورش ستاره باران است

میا زه پرده برون ای گل جهان آرا                            رقیب در پی گل در کمین و افغان است

/////////////////////////////

عشق من

گرد توام شمع منی شور توام عشق منی                             محو توام درد منی عبد توام عهد منی

دلبر من مهوش من ساقی من ساغر من                      هیچ مرو به هر طرف چون که فقط مال منی!

 

+ نوشته شده     توسط مهدی صلاحی  | 

هجران

 سرود آب و نسیم بهار و باده می خواهم             میان کوهسار تو را با پیاله می خواهم

نوای نغز هزار و شمیم گل به دیار                    هر آنچه هست برایت یگانه می خواهم

گذشت عمر و رسیده جان به لبانم                 در آرزوی وصل تو جانا جوانه می خواهم

به قلب من غم تو زند تازیانه ها یارا                    به عشق کوی تو پای روانه می خواهم

دلم گرفته هوایت دو چشم من به فدایت               برای دیدن تو نگارا بهانه می خواهم

ز هجر روی تو جانا سرودها دارم                            زبان ز غم بگرفته ، ترانه میخواهم

سحر به باد صبا رازها گفتم                               جواب حرف خودم از چکامه می خواهم

به وصل او نرسی  در جهان تو ای مهدی    گرت پرید ز دست بگویش حواله می خواهم

 

///////////////////////////////////////////////////////

گمشده

گم شدم در کوچه عشقت تو پیدا کن مرا            قطره ای چون اشک لرزانم تو دریا کن مرا
هر نگاهت تیر شد بر قلب بی جانم نشست        کشته عشقم ندارم جان تو احیا کن مرا

//////////////////////////////////////////////////////////

از خاک

دگر میا به سراغم که من شدم در خاک            چه حیف آن دل چاکی که گشت اند خاک

چه گرد ها که ز راهت به خون دل سفتم       چه غم تو را که شود مفلسی ز خاک به خاک

////////////////////////////////////////////////////////////

بی خبر

چندیست خبر ز تو ندارم یارا                           ماندست به در چشم خمارم یارا

این شمع تو در کجا شده نورانی !                       از هجر تو صد گره به کارم یارا

//////////////////////////////////////////////////////////////

رفیق

در همه خوبان تو تکی ای رفیق                           گرچه به من رو نکنی ای رفیق

یاد تو آتش به دلم میزند                                          راز نگاه تو چه باشد رفیق

 

/////////////////////////////////////////////////////////////

منتظر

زان چشم مست ناز و ابروی چون کمان                 تا کی بسوی من زنی تیر زان کمان

چشمم به در بماند و به رخت گشت منتظر           از داغ هجر تو قدم گشت چون کمان

////////////////////////////////////////////////////////////////

ای دینم

ای قبله و ای مقصود ای مقصد و ای دینم        ای زاهد و ای عابد ای مذهب و وای دینم

یک دم تو بشو مهمان بر این دل مسکینم    دل بردی و می خواهی اکنون تو ز من دینم

/////////////////////////////////////////////////////////////////

خسته

خسته ام از اين زمانه خسته ام                          همچو مرغي در قفس پر بسته ام

گر ببينم لحظه اي روي تو را                                       گوئيا از هر دو عالم رسته ام

///////////////////////////////////////////////////////////////

امید باطل

به روز من نگاه کن ببین چگونه طی شده       در این امید باطلم شبم ببین سحر شده

چو شمع خسته سوختم به راه تو نیامدی        نیاز من فقط توئی سری بزن به دلشده

////////////////////////////////////////////////////////////

یار

حلقه مهتاب یکسو حلقه گیسوی یار         کنج محراب دعا شد گوشه ی ابروی یار

بس که در راهش فدا کردند جان                     لاله روئیده فراوان در کنار جوی یار

///////////////////////////////////////////////////////////

 

+ نوشته شده     توسط مهدی صلاحی  |